www.hessen-umwelttech.de

Ansprechpartner

 

Dr. Felix Kaup
Projektleiter Technologielinie Hessen-Umwelttech

Hessen Trade & Invest GmbH
Abteilung Technologie & Zukunft
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 / 95017 – 8636
Fax: +49 611 / 95017 – 58636
felix.kaup@htai.de

 

Dagmar Dittrich
Projektmanagerin Technologielinie Hessen-Umwelttech

Hessen Trade & Invest GmbH
Abteilung Technologie & Zukunft
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 / 95017 – 8645
Fax: +49 611 / 95017 – 58645
dagmar.dittrich@htai.de

Dr. Carsten Ott
Abteilungsleiter Technologie & Zukunft

Hessen Trade & Invest GmbH
Abteilung Technologie & Zukunft
Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 / 95017 – 8350
Fax: +49 611 / 95017 – 58350
carsten.ott@htai.de

 

 

 

 

 

 

Artikel dem Infokorb hinzufügen